Långfärdsskridskor

Långfärdsskridskor på Brunnsviken
Dagens Nyheter