Anna Gavalda

Anna Gavalda, Författare
Dagens Nyheter